آموزش وردپرس
خانه / علوم پایه

علوم پایه

پاورپوینت آموزش تفریق برای دانش آموزان اول ابتدایی

مشخصات فایل دانلودی: پاورپوینت آموزش تفریق برای دانش آموزان اول ابتدایی  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را …

ادامه نوشته »

پاورپوینت ورزش و نیرو

مشخصات فایل دانلودی: پاورپوینت ورزش و نیرو  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان نزدیک میکند. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت شبه پتانسیل

مشخصات فایل دانلودی: پاورپوینت شبه پتانسیل  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان نزدیک میکند. سایت  …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات فصل به فصل زیست شناسی به جز دو فصل اخر پایه یازدهم

مشخصات فایل دانلودی: نمونه سوالات فصل به فصل زیست شناسی به جز دو فصل اخر پایه یازدهم  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا …

ادامه نوشته »

Cosmic Flows on 100 Mpc Scales: Standardized Minimum Variance Bulk Flow Shear and Octupole Moments

مشخصات فایل دانلودی: Cosmic Flows on 100 Mpc Scales: Standardized Minimum Variance Bulk Flow Shear and Octupole Moments  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با …

ادامه نوشته »

جزوه کامل فصل سوم ریاضی علوم تجربی پایه یازدهم

مشخصات فایل دانلودی: جزوه کامل فصل سوم ریاضی علوم تجربی پایه یازدهم  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درمورد داده های ساختمان زمین شناسی

مشخصات فایل دانلودی: پاورپوینت درمورد داده های ساختمان زمین شناسی  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درمورد داده های ساختمان زمین شناسی

مشخصات فایل دانلودی: پاورپوینت درمورد داده های ساختمان زمین شناسی  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به …

ادامه نوشته »

First Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP1) Observations:Preliminary Maps and Basic Results

مشخصات فایل دانلودی: First Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP1) Observations:Preliminary Maps and Basic Results  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها …

ادامه نوشته »

گام به گام کامل کتاب ازمایشگاه علوم تجربی یازدهم

مشخصات فایل دانلودی: گام به گام کامل کتاب ازمایشگاه علوم تجربی یازدهم  از دسته بندی علوم پایه ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما …

ادامه نوشته »