آموزش وردپرس
خانه / مکانیک

مکانیک

تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی

مشخصات فایل دانلودی: تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان نزدیک میکند. …

ادامه نوشته »

تحلیل یک سیکل نیروگاهی با نرم افزار EES

مشخصات فایل دانلودی: تحلیل یک سیکل نیروگاهی با نرم افزار EES  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به …

ادامه نوشته »

ساخت تابلوهای کشوئی مودلار

مشخصات فایل دانلودی: ساخت تابلوهای کشوئی مودلار  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان نزدیک میکند. سایت  …

ادامه نوشته »

مدلسازی عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد در اطراف یک استوانة افقی و دوبعدی

مشخصات فایل دانلودی: مدلسازی عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد در اطراف یک استوانة افقی و دوبعدی  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن …

ادامه نوشته »

طراحی گیربکس ( دور خروجی 100rpm و 500rpm )

مشخصات فایل دانلودی: طراحی گیربکس ( دور خروجی 100rpm و 500rpm )  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را …

ادامه نوشته »

سمینار جامع درباره خنک کاری لایه ای توربین ها با فرمت WORD

مشخصات فایل دانلودی: سمینار جامع درباره خنک کاری لایه ای توربین ها با فرمت WORD  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار …

ادامه نوشته »

طراحی جرثقیل (JIB CRANE)

مشخصات فایل دانلودی: طراحی جرثقیل (JIB CRANE)  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان نزدیک میکند. سایت  …

ادامه نوشته »

طراحی وتحلیل مدار هیدرولیکی یک دستگاه پرس

مشخصات فایل دانلودی: طراحی وتحلیل مدار هیدرولیکی یک دستگاه پرس  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان …

ادامه نوشته »

جریان پایای دو بعدی سیال غیر نیوتونی بین دو صفحه موازی با فرترن

مشخصات فایل دانلودی: جریان پایای دو بعدی سیال غیر نیوتونی بین دو صفحه موازی با فرترن  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها …

ادامه نوشته »

جوشکاری

مشخصات فایل دانلودی: جوشکاری  از دسته بندی مکانیک ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان نزدیک میکند. سایت  فایل 8 ارائه …

ادامه نوشته »