آموزش وردپرس
خانه / کتابداری

کتابداری

زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

مشخصات فایل دانلودی: زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را …

ادامه نوشته »

مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

مشخصات فایل دانلودی: مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  …

ادامه نوشته »

سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات فایل دانلودی: سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به …

ادامه نوشته »

منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات فایل دانلودی: منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما …

ادامه نوشته »

مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات فایل دانلودی: مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به …

ادامه نوشته »

مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات فایل دانلودی: مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما …

ادامه نوشته »

کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات فایل دانلودی: کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را …

ادامه نوشته »

فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات فایل دانلودی: فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به …

ادامه نوشته »

آمار و روشهاي کمی در کتابداري(قسمت اول)

مشخصات فایل دانلودی: آمار و روشهاي کمی در کتابداري(قسمت اول)  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با دارا بودن صدها هزار فایل،  شما را به هدفتان …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات (آمار در كتابداري و اطلاع رساني )

مشخصات فایل دانلودی: نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات (آمار در كتابداري و اطلاع رساني )  از دسته بندی کتابداری ارائه شده از سایت فایل 8  سایت فایل 8 یکی از پربازدیدترین سایتها جهت جست و جوی فایل های ضروری شما عزیزان می باشد.  این سایت با …

ادامه نوشته »